Jeg vil gerne give alle i netværket lidt baggrund for min hensigt med at købe og drive golfbanen i Kellers Park. I 2001 fik min far, der hele livet har været landmand, den ide at han ville lave en golfbane. Til formålet anvendte han en ejendom nær slægtsgården, og med yderligere jord tilkøbt, anlagde han en golfbane med der til hørende faciliteter. Golfbanen kom til at hedde Birkemose Golfcenter, med en klub på banen Birkemose Golf Club. Udover min far kom der to andre i ejerkredsen. Desværre døde min far i 2007, men i 2013 fik jeg muligheden at købe hele golfanlægget og blive eneejer af dette.

Efter ca. 2 års ejerskab af Birkemose bød der sig muligheden derudover at købe Kellers Park. De to golfbaner passer fint sammen, og jeg så muligheden for en form for synergi ved at eje begge baner. Samtidig så jeg muligheden i, at medlemmer af en af banerne kunne få glæde af ejerskabet af begge baner.

Opgaven med Kellers Park var en anden end i Birkemose. Banen var ikke blevet plejet i 8 måneder, så der forestod et stort arbejde, før banen var spilleklar. Sommer og efterår 2014 er blevet anvendt med at bringe banen i en standard, så vi kan glæde såvel klubmedlemmer som gæster udefra.

Der vil i 2015 atter være stor fokus på pasning af banen. Jeg ønsker en bane, som får god omtale. Banens arkitektur er nærmest perfekt til ”klubgolfere”, og med en god pasning, har vi et anlæg der tilfredsstiller rigtigt mange. Jeg har ikke de store ændringer på vej på banen eller klubhuset. Der er en god restauratør og shoppen er genetableret med min mor som ejer.

Banen skal som sagt passes, så den fremstår skarp. Ordentlige teesteder, gode fairways, hvor græsset ikke er for langt, en rough hvor bolden kan findes, men hvor man bliver straffet, når den skal spilles videre, velplejede bunkers, hvor det er muligt at komme op igen og endelig skal de store velanlagte greens passes rigtigt godt. Vi forventer ikke de hurtigste greens i Danmark, mange spillere kan slet ikke lide at spille på noget der ligner en glasplade, men de skal passes, så de er nogenlunde ens hver gang, man besøger banen.

I Kellers Park er der en gruppe frivillige, initiativgruppen, der tager sig af alt det praktiske med medlemmer. Jeg er meget glad for samarbejdet med disse personer, derfor er det meningen at denne gruppe fortsætter det gode arbejde, for fortsat at udvikle et godt klubliv.

Jeg har også været meget glad for at blive en del af DRIVE business. Her er mange interessante personer, der både kan give mig en god sparring og samtidig forhåbentlig kan blive gode ambassadører i fht. Kellers Park Golf Club. Mine forventninger til netværket går bl.a. på at skabe gode sociale relationer, skabe forretning på tværs af netværket, øge kendskabet til Kellers Park Golf Club, skabe udvikling og få sparring omkring forretningsdelen samt at kunne bidrage med kompetenceviden.

Jeg var rigtigt glad for at ha’ alle på besøg sidste fredag til vores DRIVE business Open 2015, hvor jeg håber, alle havde en super dag og en god oplevelse. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra dagen, og det glæder mig naturligvis meget. Tak for det.

Jeg glæder mig rigtigt meget til fortsættelsen i netværket, og jeg håber naturligvis også, at alle vender tilbage til banen i løbet af året og får nogle gode oplevelser på banen og i klubhuset.

 

Knud Daugaard-Hansen