Vi arbejder i netværket også med CSR, Corporate Social Responsibility, og vi vil gerne påvirke alle virksomheder i netværket og deres samarbejdspartnere i en retning, der skal styrke vores og vores omgivelsers sociale ansvar.

Det ligger os på sinde at påvirke samfundet i en social ansvarlig retning, og derfor vil vi i DRIVE business arbejde med at påvirke alle vores medlemmer, partnere og øvrige netværk i en positiv retning i forhold til det sociale samfundsansvar og gerne få opstillet konkrete mål og planer for det arbejde.